AKAZI MU BITARO BYA MASAKA (Deadline 14/10/2016)

Ibitaro bya Masaka biramenyesha abantu bose babyifuza ko bashaka gutanga akazi ku mwanya ikurikira :

UMWAKIRIZI W’AMAFARANGA (CAISSIER)
(umubare w’abakenewe : 2 ; Statut : Sous-Statut)

Ibisabwa uri uyu mwanya :
A2 muri Comptabilité

Abasaba akazi kuri iyo myanya bose bagomba kuba bujuje ibi bikurikira :
Kuba ari umunyarwanda, kuvuga neza ururimi rw’ikinyarwanda, icyongereza cyangwa igifaransa, kumenya izo ndimi zombi bikaba akarusho, kuba indakemwa mu mico no mu myifatire.

Dosiye isaba akazi igomba kuba yujuje ibi bikurikira :
Ifishi isabirwa ho akazi yujujwe neza igaragara ku rubuga rwa psc.gov.rw
Fotokopi y’impamyabumenyi
Icyemezo cy’umukoresha wa nyuma ku basanzwe bafite akazi
Fotokopi y’indangamuntu
Icyemezo ko azi gukoresha mudasobwa

Kwakira dosiye zisaba akazi bizatangira ku itariki ya 08/10/2016 mu biro by’ubunyamabanga bw’ibitaro bya MASAKA, bikarangira tariki ya 14/10/2016 saa kumi z’amanywa (16h00).

Share Button