Inzira wacamo ushaka “Google Chrome Offline Installer”

Google Chrome ni browser nziza yakozwe bivuye mumushinga wa Google witwaga Chromium. Muri iki gihe yabaye imwe muri browsers zikunzwe kandi zikoreshwa n’ abantu benshi kubera ukuntu yihuta iyo iri gukoreshwa ndetse nuburyo ikunze kuvugarururwa bigatuma ihora ijyanye nigihe.

Iyo ucyeneye Google chrome, ushobora kuyikorera installation muburyo bubiri aribwo : offline cg online installer. Iyo hakoreshejwe Offline installer, bisaba kubanza kudownloadinga iyo porogaramu cg installer. Ariko iyo ari online installer yakoreshejwe bisaba ko umuntu aba afite internet kugirango hanyuma agategereza akanya gato kugirango habeho processing ndetse na installation, ibyo byose bikorerwa muri web browser, ibicyenewe biba bikuurwa kuri Google server.

Ese “Google Chrome Offline Installer” yaba ari ngombwa ?
Iyo ufite internet connection nkeya, gukoresha Chrome Standalone Offline Installer nibyo byakubera byiza. Numara kudownloadinga installer yose, uzashobora kuba wakora installation bitagombeye kugusaba kuba ufite internet.

Aho wamanura “Google Chrome Standalone Offline Installer”
Niba ucyeneye kudownloadinga Google Chrome Standalone offline installer, inzira tugiye kuguha zizabigufashamo :

Umwanzuro
Izo links ziri hejuru nizo wakwifashisha ukabona Google Chrome Offline installer. Uburyo bwombi bwa version bushobora gucyenerwa aribwo 32-bit and 64-bit wabubona kuri links zatanzwe hejuru.

Share Button