Inyungu zo kubika ibintu byegeranye - DATA COMPRESSION

Data compression ni uburyo bukunze gukoreshwa mugihe hakenewe kohererezanya ibintu bivanwa kuri mudasobwa imwe, bijyanwa kuyindi. Ubu buryo butuma ibyoherezwa biba bito cyane muburemere, bityo bigatuma kubyohereza cg kubyakira byoroha cyane kandi bikihuta. Birumvikana ibyo kugirango bishoboke bisaba kuba umuntu afite porogaramu ibimufasha kugirango bihindurwe, ndetse n’ ubyakiriye kuyindi mudasobwa agomba kuba afite nawe porogaramu ibasha kubigarura muburyo busanzwe.

Inyungu zo gukora file compression ni izi zikurikira :

  • Bitwara umwanya muto cyane mububiko bwa mudasobwa kandi ibibitswemo ari byinshi(Less disk space (more data in reality)).
  • Kubika ibintu cg amakuru murubu buryo bitanga umutekano usesuye wabyo kuburyo virusi z’ ubwoko bwinshi zitababasha kugira icyo zibitwara.
  • Kubishyira, kubisoma no kubivana kuri miudasobwa birihuta cyane (Faster writing and reading)
  • Kohererezanya ibintu byahinduwe murubu buryo birihuta cyane (Faster file transfer)

Hari porogaramu zitandukanye zagufasha gukora Data compression, izo wazibona kuri uru ruga urebye hano : http://ubuhanga.com/amakuru/article/inyungu-zo-kubika-ibintu-byegeranye-data-compression

Share Button