Inzira zoroshye kandi zihuta wakoresha wibikaho videwo ushaka zo kuri Youtube

Ushobora gucyenera kwibikaho videwo zimwe na zimwe zo kuri YouTube. Iyi nkuru irasubiza ikibazo umwe mubakunzi bacu yari yatwandikiye atubaza. Yifuzaga kumenya uko yabona videwo imwe yari yakunze kuri youtube kugirango ayibike kuri mudasobwa ye.

Icyo wakora nuguhitamo imwe muri porogaramu tugiye kukwereka, uhitemo quality ya videwo ucyeneye, hanyuma utangire kuzi-downloading-a uzibikaho muri mudasobwa yawe cg telefone yawe.

Inyinshi muri porogaramu zifasha muri iyi serivisi zisaba yuko ubanza gukora installation ya Java kandi muri mudasobwa zimwe kubera ari izacyera ntiziba ziyifite, niyo mpamvu twabahitiyemo izikora neza kandi zidasaba Java. Niyo mpamvu kandi ushobora kuba hari izindi waba uzi ariko ugasanga ntitwazishyizemo kuri uru rutonde.

ClipConverter [Web]

ClipConverter niyo yihuta cyane kandi iroroshye cyane kuyikoresha. Ikindi ntago ikora gusa igikorwa cyo ku-downloading-a, ahubwo ikora nigikorwa cyo guhindura videwo uko ushaka. Kugirango uhindure videwo ushyiramo link yerekana aho videwo ushaka iherereye kuri youtube. Hanyuma urwo rubuga rufite akanya kagenewe gushyirwamo link, hanyuma ugahitamo mumahitamo bajyenda baguha.

Video DownloadHelper [Firefox]

Video DownloadHelper ikoreshwa gusa muri Firefox. Iroroshye kuyikoresha kandi nayo iri muzambere zikunzwe mu gutanga iyi serivisi yo gukora download ya za videwo. Iyo wamaze gukora installation yayo iyi porogaramu izajya ihita imenya ko wafunguye videwo hanyuma uhita utangira kubona agafoto kayiranga gatangiye kkwinyeganyeza kakwereka ko hari videwo ushobora kuba wa-downloading-a aho hantu. Ugeze aho icyo ugomba gukora ni ugukanda kuri ako gafoto, hanyuma uhitemo uburyo ushaka kubikora.

Freemake [Windows]

Freemake nayoo ni imwe muri porogaramu zikundwa n’ abantu benshi kubera uburyo yoroshye kuyikoresha kandi ikihuta ku-downloading-a. Ushyiramo URL link ya videwo ushaka hanyuma ugakora "Paste" mumwanya wabugenewe kuri iyo porogaramu. Ibyo videwo ushaka izahita ishakishwa, hanyuma baguhitishemo uburyo ushaka kuyibonamo.

SaveFrom.net [Web, Firefox, Chrome, Opera, Safari]

SaveFrom.net nayo yoroshya ibintu cyane kandi igakora neza. Ifite kandi umwihariko wo kuba ibasha ku-downloading-a videwo zo kuri Vimeo, facebook ndetse nizindi mbuga.

Share Button