Porogaramu umunani zikoreshwa mu guchattinga hakoreshwa Android na iPhone

Porogaramu zikoreshwa mw’ iyohererezanya ry’ ubutumwa (Instant Messaging Apps) hakoreshejwe za smartphones byahinduye uburyo bw’ itumanaho kuburyo ryarushijeho gutera imbere no koroshywa cyane. Uburyo bwari bumenyerewe bwo kohererezanya ubutumwa bwanditse buzwi nka SMS buri kugenda bucyura igihe kuko guchattinga biri kugenda bikundwa cyane ndetse bikajyana numuvuduko w’ ikwirakwizwa rya za telephone zo mubwoko bwa smartphone.

Niba warugikoresha cyane za SMS wamenya aya makuru ko ziri kugenda zisimburwa na za porogaramu zo kohererezanya ubutumwa muburyo bw’ ako kanya (Instant messaging). Impamvu zigenda zikundwa cyane nuko izi porogaramu zo kohererezanya ubutumwa muburyo bw’ ako kanya zifitemo imikorere myiza idasanzwe yunganira iyohererezanya ry’ ubutumwa. Mushobora kohererezanya amafoto, za videwo hakoreshejwe izo porogaramu zo muri telephone. Ikindi kandi izi porogaramu ntabwo zigurishwa. Bisaba gusa kuba ufite internet muri smartphone yawe kugirango ukoreshe izo porogaramu.

Niba ufite smartphone cg iPhone, wagombye no gutunga porogaramu nziza irimo kugirango bikorohereze itumanaho ryawe n’ incuti n’ abavandimwe bawe, ndetse nabandi bantu washaka.

Aha turababwira zimwe muri porogaramu zimwe zagufasha mukohererezanya ubutumwa cg gucatinga ukoresheje android cg iPhone.

Urutonde rwa porogaramu zaufasha gucatinga n’ abantu ushaka ukoresheje android cg iPhone

1. WhatsApp : Niyo yambere ikundwa ikanakoreshwa na benshi

Features

 • Send text & audio messages, video, images, document, location
 • Can be used on PC
 • Support for group chats
 • Fully secure messaging
 • Voice calling
 • No Advertisements

Download For Android, Download For iOS

2. Telegram

Features

 • Send photos, videos, documents and messages with unlimited size
 • Fast and secure
 • No ads
 • Chat encryption

Download For Android, Download For iOS

3. Skype

Features

 • Group video & voice calls
 • Group chat up to 300 people

Download For Android, Download For iOS

4. Dasher

Features

 • Send GIF
 • Send Money easily
 • Play YouTube Videos directly in chat windows
 • Share location

Download For Android, Download For iOS

5. Facebook Messenger

Features

 • Free calls
 • Use stickers in chat
 • Know the messages sent is seen or not
 • Voice messages

Download For Android, Download For iOS

6. Kik

Features

 • Username identification
 • Chat with bots
 • Share pics, videos, games and more

Download For Android, Download For iOS

7. Snapchat

Features

 • Snaps can be edited
 • My Story – arranges snaps on the basis of time
 • Add friends via usernames and contacts

Download For Android, Download For iOS

8. LINE

Features

 • Support for wide variety of stickers
 • Social Networking Service included
 • Free voice and video calls

Download For Android, Download For iOS

Share Button