Ushobora kongera ubushobozi bwa battery ya Laptop muburyo bworoshye

Buri wese ukoresha laptop cg notebook muri iki gihe ajya agira ikibazo cyo kuba zitabasha kumuzigamira umuriro mu gihe kinini gihagije. Iyo Computer yawe ikiri nshya n’ ubushobozi bwo kuzigama umuriro buba bukiri bwinshi ariko iyo hashize igihe nk’ icya amezi macye, battery itangira kugabanuka gahoro gahoro mu bushobozi bw’ imikorere.

Bityo hano ngiye kubagezaho bumwe mu buryo bw’ igisubizo cyabafasha mu kongera ubushobozi bwa battery ya mudasobwa yawe.

Ubusanzwe hari "Command" iba yarashyizwe muri mudasobwa kugirango ijye ifasha mu kongera ubushobozi bw’ imikorere (performance) ya mudasobwa, ariko usanga abantu benshi bataba babizi. Hari nanone mudasobwa ziba zifite cg zitanga uburyo bwabugenewe bwitwa "POWER SAVING MODE" ariko hari mudasobwa zitabugira. Niba mudasobwa yawe ishaje cg ikaba idafite ubu buryo muriyo, ntugire ikibazo kuko ushobora no kubyikorera ubwawe (manual mode).

Niba nanone ufite mudasobwa ikoresha Windows 7, ushobora gukoresha command yitwa "powercfg". Iyo command izagufasha kubona amakuru yose ajyanye n’ imikoresherezwe y’ umuriro wa mudasobwa yawe. Amakuru uhawe iyo ubashije kuyasesengura ukayasobwanukirwa bishobora kugufasha kongera cyane imikorere ya battery ya mudasobwa yawe.

INTAMBWE WACAMO WONGERA UBUSHOBOZI BWA BATTERY YA MUDASOBWA YAWE

Intambwe ya 1 : Kanda kuri "Start Menu" > mu mwanya wabugenewe wandikemo "CMD".

Intambwe ya 2 : Hazabaho gushakisha hanyuma mubisubizo uzabonamo "Command Prompt" cg "CMD" > Koraho right click > Hitamo "Run as Administrator"

Intambwe ya 3 : Hazahita hafunguka akadirishya ko kwandikamo command > Andikamo "powercf-energy" (Bikora ku bantu baresha Windows 7)

Intambwe ya 4 : Mugihe umaze gukora execution yiyo command, mudasobwa izatangira gukora Scan ya system yawe hanyuma ikwereke ibisubizo birimo inzira zimwe wakoresha kugirango wongere imikorere (performance and power efficiency).
Ibisubizo bibonetse bibikwa muri HTML file. Kugirango ubashe gufungura ibyabitswemo kurikiza inzira uhabwa muri Command Prompt nyuma yo kurangiza igikorwa cyo gushakisha. Soma ibirimo kugirango umenye porogaramu ziri gutuma umuriro ushira vuba muri mudasobwa yawe kandi bigatuma n’ imikorere yayo igabanuka. Hanyuma ushobora gufunga zimwe murizo utari gukoresha kugirango ucyemure icyo kibazo.

IBINDI WAKORA KUGIRANGO WONGERE UBUSHOBOZI MUMIKORERE YA BATTERY YA MUDASOBWA

  • Comokora bimwe mu bicometswe kuri mudasobwa (External Devices) nka Flash Disks / DVDs / External HDD, mugihe bitari gukoreshwa.
  • Fungura porogaramu ucyeneye kandi zidatwara umwanya w’ ububiko munini kuri RAM
  • Funga bluetooth niba itari gukoreshwa.
  • Gabanya urumuri (Screen brightness). Urumuri rutwara umuriro mwinshi, kurugabanya birafasha mu kuzigama umuriro.
  • Funga internet mugihe utari kuyikoresha.
  • Genzura igipimo cy’ ubushyuhe bwa Mudasobwa yawe, yakagombye kudashyuha cyane.

Ndizera ko nukurikiza izo nzira bizagufasha kongera ubushobozi bw’ imikorere ya batiri ya mudasobwa yawe.

Jean HABIMANA / habijean2020@yahoo.fr

Share Button